เราคือผู้พัฒนา Software

เพื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมให้ "ประเทศไทย"
มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

ทั้งในภาครัฐและเอกชน

ลิ้งค์การเข้าสู่ระบบงานกำกับธุรกิจและการลงทุน (BIS)​

เรารับฟังและสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานของคุณง่ายกว่าเดิม

techex-เทคเอ็กซ์-เทคเอกซ์-techx-digital solution-ซอฟต์แวร์-scb techex-โปรแกรม-ออกแบบระบบซอฟต์แวร์-พัฒนาซอฟต์แวร์-เขียนโปรแกรม-พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชัน-program-software-inovation-technology-digital-SCB-scb techx-corporation-พัฒนา-platform-solution-ระบบ-API-Infrastructure-เทคโนโลยี-development-business-ธุรกิจ-webdesign-web application-mobile application-system maintenance-system-system integration-maintenance-website-เว็บไซต์-ecommerce-clinic-provider-easy-บริหาร-บริหารจัดการ-โปรแกรม-customize-customization-module-iso-enterprise-techex digital solution-cloud-premise-Government-Financail-Management-Database-GIS-Web Crawler-online-stock-create tools-service-after sale-payment-gateway-TECHeX-SoftwareSolution-พัฒนาระบบ-เว็บแอพพลิเคชัน-เขียนโปรแกรม-program-CRM-clinic-stock-โปรแกรมคลินิก-ระบบคลินิก-ระบบCRM-ระบบสต็อก-ระบบERP-โปรแกรมบริหารจัดการ
TECHeX-เทคเอ็กซ์-เทคเอกซ์-tech x-digital solution-ออกแบบระบบซอฟต์แวร์-พัฒนาซอฟต์แวร์-เขียนโปรแกรม-พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชัน

เทคเอ็กซ์

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา Software ที่มีความรู้ด้านระเบียบปฏิบัติของภาครัฐ หลักการบริหารธุรกิจ และพร้อมรับฟัง ศึกษา ให้เข้าใจความต้องการที่แท้จริงจากผู้ใช้งาน สามารถส่งมอบ Software ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ เพื่อเพิ่มประสิทธภาพการดำเนินงาน ตอบสนองพันธกิจ และความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า ตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด

PRODUCTS

CUSTOMIZE SOFTWARE FIT TO YOUR BUSINESS

คุณสามารถปรับแต่ง Module จากรูปแบบเบื้องต้น เพื่อสร้างระบบที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจคุณอย่างแท้จริง

QUALITY STANDARD

ISO/IEC 29110

( SOFTWARE ENGINEERING –

LIFECYCLE PROFILES FOR VERY

SMALL ENTERPRISES (VSE) )

techex-เทคเอ็กซ์-techx-เทกเอกซ์-digital solution-เทคเอกซ์-ซอฟต์แวร์-scb techex-โปรแกรม-ออกแบบระบบซอฟต์แวร์-พัฒนาซอฟต์แวร์-เขียนโปรแกรม-พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชัน-program-software-inovation-technology-digital-SCB-scb techx-corporation-พัฒนา-platform-solution-ระบบ-API-Infrastructure-เทคโนโลยี-development-business-ธุรกิจ-webdesign-web application-mobile application-system maintenance-system-system integration-maintenance-website-เว็บไซต์-ecommerce-clinic-provider-easy-บริหาร-บริหารจัดการ-โปรแกรม-customize-customization-module-iso-enterprise-techex digital solution-cloud-premise-Government-Financail-Management-Database-GIS-Web Crawler-online-stock-create tools-service-after sale-payment-gateway-QUALITY STANDARD-ISO

CONTACT US