รับสมัครงาน

รับสมัคร DEVELOPER

WE ARE HIRING DEVELOPER / Sr.DEVELOPER

สมัครprogrammer-งานdeveloper-สมัครงานโปรแกรมเมอร์-รับสมัครโปรแกรมเมอร์-รับสมัครงาน-งานคอมพิวเตอร์-งานโปรแกรม-สมัครงาน-งานโปรแกรม-สมัครงานเขียนโปรแกรม

ตำแหน่ง : Developer/ Sr. Developer

รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตลาดพร้าว)
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 09:00 – 18:00

รายละเอียดของงาน
 1. ศึกษาทำความเข้าใจความต้องการของระบบจากเอกสารสรุปความต้องการและเอกสารออกแบบระบบ หรือเข้าร่วมประชุมเพื่อรวมรวบความต้องการจากผู้ใช้งาน
 2. ร่วมกันวางแผนการพัฒนาระบบ ให้สอดคล้องกับแผนของโครงการ
 3. พัฒนาระบบในรูปแบบของ Web Application ตาม Framework มาตรฐานของโครงการ
 4. ร่วมกันพัฒนา Framework ของบริษัทฯ เพื่อสร้างมาตรฐานในการพัฒนาระบบร่วมกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีความทักษะการคิดวิเคราะห์ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 2. ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ MVC Model
 3. สามารถทำงานเป็นทีมได้
 4. สามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง และยินดีแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่
แนวทางและวิธีการพัฒนาระบบของบริษัทฯ (เป็นข้อมูลประกอบให้ผู้สมัครพิจารณา)
 
 1. ภาษาและ Framework ในการพัฒนา Font-end
  • HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, WordPress
  • jQuery, Angular, Vue, Bootstrap, Material Design
 2. ภาษาและ Framework ในการพัฒนา Back-end
  •  PHP, C#, JavaScript, Python
  • CodeIgniter, Laravel, Node JS, Net Core, Net Framework, WPF
 3. Database Management System
  • SQL Server
  • MySQL
  • MariaDB
  • Oracle
  • Elasticsearch
 4. Infrastructure
  • Server & Host: VM, Docker, VPS, Hosting,
  • Webserver: IIS, Apache, Nginx
  • OS: Windows, Linux
  • Source Code Library: SVN, Git

สามารถส่ง CV มาได้ที่ : [email protected]

ติดต่อ : 0 2525 9808 หรือ 089 886 1996