Songkran 2022

สุขสันต์วันสงกรานต์

Songkran 2022

World Happiness Report 2022  รายงานว่าค่าเฉลี่ยความมวลรวมของประชากรทั้งประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ได้แก่ประเทศฟินแลนด์ และประเทศไทยอยู่อันดับที่ 61 จากทั้ง 146 ประเทศ โดยตัวชี้วัดความสุขที่องค์กรนี้ใช้ก็มีหลายปัจจัย แต่อย่างหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญในความสุขของคนในแต่ละประเทศคือ “ปรัชญาการใช้ชีวิต” ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีปรัชญาการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปซึ่งมีส่วนทำให้มวลรวมความสุขทั้งประเทศแตกต่างกันด้วย ปรัชญาการใช้ชีวิต หรือ Core Value อย่างหนึ่งของประเทศไทยเรา ที่น่าจะมีผลทำให้ความสุขมวลรวมของไทยเราคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ การให้ความสำคัญกับครอบครัว 

รากเง้าวัฒนธรรมไทยที่บรรพบุรุษเราสร้างไว้ ส่งเสริมและสร้างความสุขให้เราได้ในแบบที่มีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมในช่วงตรุษสงกรานต์ ที่ลูกหลานต้องกลับไปเยี่ยมเยือนผู้หลักผู้ใหญ่แบบพร้อมหน้าพร้อมตากัน ผู้คนในหมู่บ้านเดียวกันได้มีกิจกรรมเข้าวัด รดน้ำ ดำหัว และสรงน้ำพระ พร้อมกับรับพรจากผู้เฒ่าผู้แก่

แม้ว่าปัจจุบัน เราจะไม่สามารถมีกิจกรรม หรือดำเนินการตามประเพณีดั้งเดิมได้ทั้งหมด เทคเอ็กซ์ ขอสนับสนุนให้ทุกท่านได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดยาวนี้กับครอบครัวอย่างเต็มที่และมีคุณภาพ 

สุขสันต์วันตรุษสงกรานต์นะคร๊าบบบ