easy clinic

ระบบบริหารจัดการคลินิกสุขภาพและความงาม

EasyClinic-โปรแกรมคลินิก-โปรแกรมคลินิกความงาม-ระบบคลินิกความงาม-รับทำเว็บคลินิก-โปรแกรมสปา-ระบบคลินิก-โปรแกรมสปา-โปรแกรมคลินิกความงาม-โปรแกรมคลินิกฟรี-โปรแกรมจัดการคลินิก-โปรแกรมสปา-ระบบจัดการคลินิก-โปรแกรม คลินิก-EasyClinic-ระบบบริหารจัดการคลินิก-ระบบคลินิก2021-ซอฟต์แวร์คลินิก-โปรแกรมคลินิกทั่วไป-โปรแกรมคลินิกสุขภาพ-ประชาสัมพันธ์คลินิก-website clinic-เว็บไซต์คลินิก-clinic program-cloud clinic-โปรแกรมคลินิก2021-คลินิกเฉพาะทาง-คลินิกเวชกรรม-คลินิกพยาบาลผดุงครรภ์-คลินิกแพทย์แผนไทย-software clinic-โปรแกรมคลินิก2021-คลินิก2021-คลินิกความงาม-คลินิกกายภาพบำบัด-คลินิกเสริมความงาม-การตลาดคลินิก-ตลาดออนไลน์คลินิก-โปรแกรมใบรับรองแพทย์-โปรแกรมคลินิก pantip-การตรวจ Lab-การบันทึกผล Lab-ระบบตรวจ Lab-การบันทึกผลแล็บ-ระบบตรวจร่างกาย-ระบบบันทึกผลตรวจ-FaceChart-โปรแกรมคลีนิค-โปรแกรมบันทึกผลตรวจ-โปรแกรมบริหารคลินิก-โปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้ป่วย-ระบบคลินิก-ระบบคลินิกออนไลน์-ประกันสังคมคลินิก-ระบบจัดการคลินิก-ชำระเงินคลินิก-ระบบบัญชีคลินิก-โปรแกรมคลินิคฟรี-ใบเสร็จรับเงินคลินิก-stock คลินิก-opd card คลินิกความงาม-ระบบคลังคลินิก-ระบบคลินิกทั่วไป-โปรแกรมจองคิว-opd card คลินิก-โปรแกรมใบรับรองแพทย์ ฟรี-ออกแบบคลินิก-program clinic-รับทำบัญชี คลินิก-คลินิก clinic-ใบเสร็จรับยา-opd card-จองคิวคลินิก-โปรแกรมจองคิว-เปิดคลินิกความงาม-เว็บคลินิก-แบบ opd card คลินิก-Phajone-ทำเว็บไซต์-ทำเว็บคลินิก-คลินิกออนไลน์-บริหารคลินิก-ลูกค้าคลินิก-เสริมความงาม-บริหารคลินิก-clinic2021

ระบบที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจคลินิกสุขภาพและความงาม

      คือโปรแกรมบริหารจัดการคลินิกแบบครบวงจร ในรูปแบบ Web Application ที่จัดการบริการตั้งแต่การตั้งค่างานบริการ ผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงไปยัง Website หน้าบ้านเพื่อให้ลูกค้าลงทะเบียน รับข้อมูล และเข้าจองคิวระบบบริการด้วยตัวเองได้

ทําไมต้อง Easy Clinic

โปรแกรมจัดการคลินิก-โปรแกรมคลินิกความงาม-ระบบคลินิกความงาม-คลินิกออนไลน์-โปรแกรมคลินิค-รับทำเว็บคลินิก-EasyClinic-ซอฟต์แวร์คลินิก-โปรแกรมคลินิก-ทำเว็บคลินิก-Easy Clinic-โปรแกรมสปา-ระบบคลินิก-ระบบจัดการคลินิก-เว็บไซต์คลินิก-โปรแกรมบริหารจัดการคลินิก

Website

ประชาสัมพันธ์คลินิก

โปรแกรมคลินิก-โปรแกรมคลินิกความงาม-ระบบคลินิกความงาม-EasyClinic-รับทำเว็บคลินิก-ระบบคลินิก-โปรแกรมคลินิก-จองคิวคลินิก-โปรแกรมสปา-ซอฟต์แวร์คลินิก-Easy Clinic-ระบบจัดการคลินิก-เขียนโปรแกรมคลินิก-เว็บไซต์คลินิก-โปรแกรมบริหารจัดการคลินิก

Booking

ลูกค้าสามารถจองคิวได้เอง

โปรแกรมคลินิกความงาม-ระบบคลินิกความงาม-โปรแกรมคลินิก-EasyClinic-คลินิกออนไลน์-programclinic-โปรแกรมสปา-ระบบคลินิก-ขยายสาขาคลินิก-โปรแกรมคลินิค-ซอฟต์แวร์คลินิก-Easy Clinic-ระบบคลินิก-ระบบจัดการคลินิก-เว็บไซต์คลินิก-โปรแกรมบริหารจัดการคลินิก-โปรแกรมคลินิค

Management

ระบบบริหารที่ใช้งานง่าย

ระบบคลินิกความงาม-โปรแกรมคลินิกความงาม-โปรแกรมคลินิก-pantip-รับทำเว็บคลินิก-EasyClinic-บริหารคลินิก-โควิด-ซอฟต์แวร์คลินิก-โปรแกรมคลินิก-ระบบคลินิก-โปรแกรมจัดการคลังยา-จัดการคลังยา-เขียนโปรแกรมคลินิก-เวชภัณฑ์คลินิก-สต็อกคลินิก-คลังยา- Easy Clinic-โปรแกรมคลินิก-โปรแกรมคลินิก2021-โปรแกรมจัดการคลินิก-ซอฟต์แวร์คลินิก-ระบบคลินิก-ระบบจัดการคลินิก-เว็บไซต์คลินิก-โปรแกรมบริหารจัดการคลินิก-ระบบบริหารจัดการคลินิก-คลินิก2021-clinic2021-โปรแกรมคลินิค-program clinic-ระบบจัดการคลินิค-เปิดคลินิกความงาม-คลินิกเสริมความงาม-การตลาดคลินิก-ตลาดออนไลน์คลินิก-โปรแกรมใบรับรองแพทย์

Stock

ระบบคลังสินค้า

Website

ประชาสัมพันธ์คลินิก

เราไม่ได้ออกแบบแค่เพียงระบบหลังบ้านเท่านั้น แต่เรายังมีพื้นที่สําหรับเผยแพร่สื่อต่างๆของคลินิกบนเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนการตลาดออนไลน์ ให้สื่อสารกับลูกค้าอย่างเป็นระบบ ซึ่งในส่วนเว็บไซต์หน้าบ้านนี้จะเชื่อมต่อกับระบบการจัดการหลังบ้านได้ในแพลตฟอร์มเดียว

โปรแกรมคลินิค-โปรแกรมคลินิกความงาม-ระบบคลินิกความงาม-คลินิกออนไลน์-โปรแกรมคลินิก-Easyclinic-Easy clinic-program clinic-โปรแกรมสปา-ระบบคลินิก-เว็บคลินิก-การตลาดคลินิค-โปรแกรมคลินิก-การตลาดออนไลน์คลินิก-เว็บไซต์คลินิกความงาม-ซอฟต์แวร์คลินิก-เขียนโปรแกรมคลินิก-Easy Clinic-โปรแกรมคลินิก-ระบบคลินิก-ระบบจัดการคลินิก-เว็บไซต์คลินิก-โปรแกรมบริหารจัดการคลินิก
โปรแกรมคลินิก-โปรแกรมคลินิกความงาม-ระบบคลินิกความงาม-คลินิกออนไลน์-Easy clinic-program clinic-โปรแกรมคลินิก-Easyclinic-โปรแกรมสปา-จองคิวคลินิก-เขียนโปรแกรมคลินิก-ระบบคลินิก-program คลินิก-ตารางแพทย์-ซอฟต์แวร์คลินิก-โหลดโปรแกรมคลินิก-Easy Clinic-ระบบคลินิก-booking-ระบบจัดการคลินิก-เว็บไซต์คลินิก-โปรแกรมบริหารจัดการคลินิก-website clinic-เว็บไซต์คลินิก-จองคิวออนไลน์-โปรแกรมบริหารจัดการคลินิค-ระบบคลินิค

Booking

ลูกค้าสามารถจองคิวได้เอง

เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า โดยที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบค่าบริการ โปรโมชั่น ตารางเวลาผู้ให้บริการแต่ละวัน จองคิวรับบริการ ติดต่อคลินิก สมัครสมาชิก และรับสิทธิ์ต่างๆ ได้เองเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส

โปรแกรมคลินิก-โปรแกรมคลินิกความงาม-ระบบคลินิกความงาม-คลินิกออนไลน์-Easy clinic-program clinic-โปรแกรมคลินิก-Easyclinic-โปรแกรมสปา-จองคิวคลินิก-เขียนโปรแกรมคลินิก-ระบบคลินิก-program คลินิก-ตารางแพทย์-ซอฟต์แวร์คลินิก-โหลดโปรแกรมคลินิก-Easy Clinic-ระบบคลินิก-booking-ระบบจัดการคลินิก-เว็บไซต์คลินิก-โปรแกรมบริหารจัดการคลินิก-website clinic-เว็บไซต์คลินิก-จองคิวออนไลน์-โปรแกรมบริหารจัดการคลินิค-ระบบคลินิค

Management​

ระบบบริหารที่ใช้งานง่าย

สามารถจัดการตารางเวลาในการให้บริการได้ รับชําระเงิน บันทึกรายละเอียดของการให้บริการกับลูกค้าแต่ละคน และสามารถตรวจสอบประวัติการเข้ารับบริการย้อนหลังของลูกค้าได้

โปรแกรมจัดการคลินิก-ระบบคลินิก-ระบบคลินิกความงาม-โปรแกรมคลินิกความงาม-Easyclinic-โปรแกรมคลินิก-คลินิกออนไลน์-โปรแกรมสปา-จัดการข้อมูลผู้ป่วย-รายละเอียดลูกค้าคลินิก-ตารางเวลาคลินิก-ประวัติใช้บริการคลินิก-บริหารจัดการคลินิกง่าย-ซอฟต์แวร์คลินิก-Easy Clinic-โปรแกรมคลินิก-ระบบคลินิก-ระบบจัดการคลินิก-เว็บไซต์คลินิก-โปรแกรมบริหารจัดการคลินิก-คลินิก2021-clinic2021
โปรแกรมคลินิก-โปรแกรมคลินิกความงาม-ระบบคลินิกความงาม-คลินิกออนไลน์-Easy Clinic-คลินิก-ระบบคลินิก-โปรแกรมสปา-สต็อกยา-จัดการคลังยา-เวชภัณฑ์-ซอฟต์แวร์คลินิก-Easy Clinic-โปรแกรมคลินิก-ระบบคลินิก-ระบบจัดการคลินิก-เว็บไซต์คลินิก-โปรแกรมบริหารจัดการคลินิก-ระบบบริหารจัดการคลินิก-คลินิก2022-clinic2022-คลีนิก-โปรแกรมร้านนวด-โปรแกรมสปา-ระบบร้านนวด-2022-2565

Stock

ระบบคลังสินค้า

สามารถจัดการสต็อกยาและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในคลินิกได้ โดยระบบจะตัดสต็อกสินค้าอัตโนมัติจากการบันทึกรายละเอียดการให้บริการแต่ละครั้ง ทําให้สามารถตรวจสอบสต็อกคงเหลือ บริหารสต็อก พร้อมออกใบสั่งซื้อสินค้า ใบรับสินค้าในตัว และยังสนับสนุนการตั้งค่าชื่อยาและวัสดุสิ้นเปลืองได้อย่างเหมาะสมกับคลินิกคุณ

โปรแกรมคลินิก-โปรแกรมคลินิกความงาม-ระบบคลินิกความงาม-คลินิกออนไลน์-Easy Clinic-คลินิก-ระบบคลินิก-โปรแกรมสปา-สต็อกยา-จัดการคลังยา-เวชภัณฑ์-ซอฟต์แวร์คลินิก-Easy Clinic-โปรแกรมคลินิก-ระบบคลินิก-ระบบจัดการคลินิก-เว็บไซต์คลินิก-โปรแกรมบริหารจัดการคลินิก-ระบบบริหารจัดการคลินิก-คลินิก2022-clinic2022-คลีนิก-โปรแกรมร้านนวด-โปรแกรมสปา-ระบบร้านนวด-2022-2565
โปรแกรมจัดการคลินิก-โปรแกรมคลินิก-คลินิกออนไลน์-ระบบคลินิก-ระบบบริหารจัดการคลินิก-โปรแกรมคลินิก2022-โหลดโปรแกรมคลินิก-อัพเดทระบบคลินิก-พัฒนาโปรแกรมคลินิก-โปรแกรมจัดการคลินิก-ระบบบริหารจัดการคลินิค-อัพเดทฟังก์ชันคลินิก-พัฒนาโปรแกรมคลินิก-โปรแกรมคลินิก-โปรแกรมคลินิค-program clinic-ซอฟต์แวร์คลินิก-โปรแกรมร้านนวด-โปรแกรมสปา-ระบบร้านนวด-2022-2565

เรามุ่งมั่นพัฒนา อย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ระบบเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด ระบบ Easy Clinic จึงมีการพัฒนาและอัพเดตระบบอย่างต่อเนื่อง

ระบบคลินิกความงาม-โปรแกรมคลินิกความงาม-โปรแกรมจัดการคลินิก-ระบบคลินิก-โปรแกรมคลินิกความงาม-โปรแกรมคลินิก-คลินิกออนไลน์-cloud clinic-software clinic-program clinic-ความปลอดภัยระบบคลินิก-เก็บข้อมูลเว็บคลินิก-โปรแกรมคลินิก2022-ระบบคลินิก-ระบบคลีนิค-ระบบคลินิค-โปรแกรมคลินิค-โปรแกรมบริหารจัดการคลินิก-โปรแกรมคลินิกฟรี-program clinic-โปรแกรมร้านนวด-โปรแกรมสปา-ระบบร้านนวด-2022-2565

ข้อมูลถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย
ด้วย Cloud

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ที่คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนํา

ตอบโจทย์ทุกความต้องการคลินิก

Customer Service

Customer Portal

ลูกค้าสามารถตรวจสอบค่าบริการ โปรโมชั่น ตารางเวลาผู้ให้บริการแต่ละวัน จองคิวรับบริการ ติดต่อคลินิก และสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิ์ต่างๆได้เอง

Promotion Management

จัดการโปรโมชั่นให้คลินิกคุณได้ง่ายๆผ่านระบบ Promotion Mechanics ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Gift Voucher, ส่วนลด%, 1 แถม 1, ลดราคาวันพิเศษ, ราคาพิเศษตามเงื่อนไข ฯลฯ

Customer Support

พนักงานสามารถเสนอโปรโมชั่นแก่ลูกค้า ตรวจสอบและจัดคิวให้บริการ บันทึกรับชำระเงิน และรับสมัครสมาชิกให้ลูกค้าที่ไม่สะดวกสมัครสมาชิกเองได้

Management

Work Schedule

ผู้ให้บริการเบื้องต้นและผู้ให้บริการหลัก ในคลินิกสามารถตรวจสอบ จัดการรายละเอียดงานในส่วนของตนได้ ทั้งคิวให้บริการ รายได้ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในคลินิก

Service Management

สามารถกำหนดราคา จัดการต้นทุนงานบริการ และเวลาการให้บริการแต่ละประเภทได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลินิก อีกทั้งสามารถกำหนดวันหยุดวันทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของคลินิกได้

System Administration

ผู้จัดการสามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานในระบบ และการตั้งค่าระบบต่างๆตามสิทธิ์บริหารจัดการข้อมูลทั้งหมดในระบบ

Financial & Report

ระบบชำระเงิน

ชำระเงินได้หลายช่องทาง ผ่อนชำระ พิมพ์ใบเสร็จ ข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลการรักษา คอร์สและจำนวนครั้ง ยอดรับชำระ และ ยอดค้างชำระ

Report

มีรายงานจำนวนลูกค้า รายงานสรุปการประเมินผล รายงานรายรับจ่าย รายเดือน/ไตรมาส/ปี รายงาน Summary

หน้าจอ Dashboard

โชว์สถิติการใช้บริการ รายรับรายจ่าย จัดลำดับการใช้สินค้า เพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตลาดได้

FEATURES

คุณสมบัติของระบบบริหารจัดการคลินิก Easy Clinic

 • ลงทะเบียบแบบย่อหรือเต็ม
 • ลูกค้าสามารถจองคิวได้เอง
 • จัดกลุ่มลูกค้า
 • ข้อมูลลูกค้า
 • ค้นหาประวัติ
 • บันทึกสถิติความสนใจของลูกค้า
 • รองรับการขยายสาขา
 • ไม่จำกัดจำนวนลูกค้า
 • มีกลไกโปรโมชั่นได้หลายรูปแบบ
 • จัดโปรโมชั่นของการบริการและ Package
 • จัดโปรโมชั่นลดท้ายใบเสร็จ
 • จัดโปรโมชั่นตามประเภทลูกค้า
 • จัดการการเข้าถึงข้อมูลโปรโมชั่น
 • มีระบบสมาชิกและการสะสมแต้ม
 • Management Dashboard
 • รายงานข้อมูลลูกค้า
 • รายงานสถิติการให้บริการ
 • รายงานประเมินผลความพึงพอใจ
 • รายงานด้านการเงิน
 • รายงานสินค้าคงเหลือ
 • ลูกค้าสามารถจองคิวเองได้
 • การจองคิวเฉพาะตัวของ TechEx
 • นัดหมายออนไลน์และยืนยันผ่าน E-Mail
 • ตั้งค่า Capability ของคลินิก
 • จัดการตารางงานภายใน
 • จัดคิวการตรวจ / ใช้บริการ
 • แบ่งหมวดหมู่สินค้ารองรับทั้งผลิตภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง
 • ตรวจสอบสต๊อก (คงเหลือ+Safety Stock)
 • การปรับปรุงสต๊อก
 • ข้อมูลผู้จำหน่าย
 • ออกใบสั่งซื้อและรับสิค้าเข้าสต๊อก
 • จัดการผู้ใช้ระบบ
 • กำหนดการมองเห็นของผู้เข้าใช้งาน
 • เปิด-ปิด Feature ที่ไม่จำเป็น
 • ตั้งค่าบริการได้หลายรูปแบบ
 • ข้อมูลบริการ
 • หมวดหมู่บริการ
 • กำหนดผลิตภัณฑ์ในแต่ละบริการ
 • กำหนดวัสดุสิ้นเปลือง
 • จัดการ Package/Promotion
 • ตั้งค่าผู้ให้บริการของแต่ละบริการ
 • ตั้งค่าค่ามือในแต่ละบริการ
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • หมวดหมู่/กลุ่มผลิตภัณฑ์
 • รับชำระค่าบริการ
 • จำหน่ายผลิตภัณฑ์
 • ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • คำนวณค่ามือและบันทึกค่าใช้จ่าย
 • คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ออกเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • บันทึกจ่ายเงินผู้จำหน่าย
 • สรุปรายการค่าใช้จ่ายทั้งค่าบริการ ค่ายาและเวชภัณฑ์
 • ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • เชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบบัญชีการเงินได้

รูปแบบซื้อขาด

CUSTOMIZE SOFTWARE FIT TO YOUR BUSINESS

สามารถปรับแต่ง Module จากรูปแบบเบื้องต้น ให้เข้ากับความต้องการแต่ละแผนกของคลินิก เพื่อสร้างระบบที่ตอบสนองความต้องการของคลินิกคุณอย่างแท้จริง

รูปแบบ SUBSCRIPTION รายปี

BOOSTING UR BUSINESS MANAGEMENT

ระบบสำเร็จรูปที่เป็นมาตรฐาน ใช้งานง่าย ในราคา 25,000 บาท/ปี  ครอบคลุมทุกการจัดการในคลินิก อัพเดทฟังก์ชันใหม่เรื่อยๆให้รองรับการจัดการคลินิกตามยุคสมัย

โปรแกรมคลินิกความงาม ระบบคลินิกความงาม โปรแกรมคลินิก บริหาร จัดการ คลินิค ความงาม เสริมความงาม เวชกรรม สุขภาพ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม ระบบบริหารจัดการ คอมพิวเตอร์ ระบบคลินิค โปรแกรมคลินิค คลีนิค คลีนิค

ติดต่อเรา

บริษัท เทคเอ็กซ์ จำกัด

429/89 หมู่บ้านพรีเมี่ยม เพลส 9 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230