เราคือผู้พัฒนา Software

เพื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมให้ "ประเทศไทย"
มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

ทั้งในภาครัฐและเอกชน

เรารับฟังและสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานของคุณง่ายกว่าเดิม

TECHeX-SoftwareSolution-พัฒนาระบบ-เว็บแอพพลิเคชัน-เขียนโปรแกรม-program-CRM-clinic-stock-โปรแกรมคลินิก-ระบบคลินิก-ระบบCRM-ระบบสต็อก-ระบบERP-โปรแกรมบริหารจัดการ
TECHeX-digital solution-ออกแบบระบบซอฟต์แวร์-พัฒนาซอฟต์แวร์-เขียนโปรแกรม-พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชัน

เทคเอ็กซ์

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา Software ที่มีความรู้ด้านระเบียบปฏิบัติของภาครัฐ หลักการบริหารธุรกิจ และพร้อมรับฟัง ศึกษา ให้เข้าใจความต้องการที่แท้จริงจากผู้ใช้งาน สามารถส่งมอบ Software ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ เพื่อเพิ่มประสิทธภาพการดำเนินงาน ตอบสนองพันธกิจ และความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า ตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด

PRODUCTS

CUSTOMIZE SOFTWARE FIT TO YOUR BUSINESS

คุณสามารถปรับแต่ง Module จากรูปแบบเบื้องต้น เพื่อสร้างระบบที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจคุณอย่างแท้จริง

QUALITY STANDARD

ISO/IEC 29110

( SOFTWARE ENGINEERING –

LIFECYCLE PROFILES FOR VERY

SMALL ENTERPRISES (VSE) )

QUALITY STANDARD_ISO

CONTACT US