easy clinic

ระบบบริหารจัดการคลินิกสุขภาพและความงาม

โปรแกรมบริหารจัดการคลินิก-ซอฟต์แวร์คลินิก-Easy Clinic-โปรแกรมคลินิก-ระบบคลินิก-ระบบจัดการคลินิก-เว็บไซต์คลินิก-โปรแกรมบริหารจัดการคลินิก-ระบบบริหารจัดการคลินิก

ระบบที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจคลินิกสุขภาพและความงามโดยเฉพาะ

      คือโปรแกรมบริหารจัดการคลินิกสุขภาพและความงาม ในรูปแบบ Web Application ที่จัดการบริการตั้งแต่การตั้งค่างานบริการ ผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงไปยัง Website หน้าบ้านเพื่อให้ลูกค้าลง ทะเบียน ศึกษา และเข้าจองคิวระบบบริการด้วยตัวเองได้

โปรแกรมบริหารจัดการคลินิก-ซอฟต์แวร์คลินิก-Easy Clinic-โปรแกรมคลินิก-ระบบคลินิก-ระบบจัดการคลินิก-เว็บไซต์คลินิก-โปรแกรมบริหารจัดการคลินิก-ระบบบริหารจัดการคลินิก

ทําไมต้อง Easy Clinic

ทำเว็บคลินิก-ซอฟต์แวร์คลินิก-Easy Clinic-โปรแกรมคลินิก-ระบบคลินิก-ระบบจัดการคลินิก-เว็บไซต์คลินิก-โปรแกรมบริหารจัดการคลินิก

Website

ประชาสัมพันธ์คลินิก

จองคิวคลินิก-ซอฟต์แวร์คลินิก-Easy Clinic-โปรแกรมคลินิก-ระบบคลินิก-ระบบจัดการคลินิก-เว็บไซต์คลินิก-โปรแกรมบริหารจัดการคลินิก

Booking

ลูกค้าสามารถจองคิวได้เอง

ขยายสาขาคลินิก-ซอฟต์แวร์คลินิก-Easy Clinic-โปรแกรมคลินิก-ระบบคลินิก-ระบบจัดการคลินิก-เว็บไซต์คลินิก-โปรแกรมบริหารจัดการคลินิก

Management

ระบบบริหารที่ใช้งานง่าย

จัดการคลังยา-เวชภัณฑ์-ซอฟต์แวร์คลินิก-Easy Clinic-โปรแกรมคลินิก-ระบบคลินิก-ระบบจัดการคลินิก-เว็บไซต์คลินิก-โปรแกรมบริหารจัดการคลินิก-ระบบบริหารจัดการคลินิก

Stock

ระบบคลังสินค้า

Website

ประชาสัมพันธ์คลินิก

เราไม่ได้ออกแบบแค่เพียงระบบหลังบ้านเท่านั้น แต่เรายังมีพื้นที่สําหรับเผยแพร่สื่อต่างๆของคลินิกบนเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนการตลาดออนไลน์ ให้สื่อสารกับลูกค้าอย่างเป็นระบบ ซึ่งในส่วนเว็บไซต์หน้าบ้านนี้จะเชื่อมต่อกับระบบการจัดการหลังบ้านได้ในแพลตฟอร์มเดียว

เว็บคลินิก-การตลาดออนไลน์คลินิก-เว็บไซต์คลินิกความงาม-ซอฟต์แวร์คลินิก-Easy Clinic-โปรแกรมคลินิก-ระบบคลินิก-ระบบจัดการคลินิก-เว็บไซต์คลินิก-โปรแกรมบริหารจัดการคลินิก
จองคิวคลินิก-booking-ตารางแพทย์-ซอฟต์แวร์คลินิก-Easy Clinic-โปรแกรมคลินิก-ระบบคลินิก-ระบบจัดการคลินิก-เว็บไซต์คลินิก-โปรแกรมบริหารจัดการคลินิก

Booking

ลูกค้าสามารถจองคิวได้เอง

เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า โดยที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบค่าบริการ โปรโมชั่น ตารางเวลาผู้ให้บริการแต่ละวัน จองคิวรับบริการ ติดต่อคลินิก สมัครสมาชิก และรับสิทธิ์ต่างๆ ได้เองเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส

จองคิวคลินิก-booking-ตารางแพทย์-ซอฟต์แวร์คลินิก-Easy Clinic-โปรแกรมคลินิก-ระบบคลินิก-ระบบจัดการคลินิก-เว็บไซต์คลินิก-โปรแกรมบริหารจัดการคลินิก

Management​

ระบบบริหารที่ใช้งานง่าย

สามารถจัดการตารางเวลาในการให้บริการได้ รับชําระเงิน บันทึกรายละเอียดของการให้บริการกับลูกค้าแต่ละคน และสามารถตรวจสอบประวัติการเข้ารับบริการย้อนหลังของลูกค้าได้

รายละเอียดลูกค้าคลินิก-ตารางเวลาคลินิก-ประวัติใช้บริการคลินิก-บริหารจัดการคลินิกง่าย-ซอฟต์แวร์คลินิก-Easy Clinic-โปรแกรมคลินิก-ระบบคลินิก-ระบบจัดการคลินิก-เว็บไซต์คลินิก-โปรแกรมบริหารจัดการคลินิก
จัดการคลังยา-เวชภัณฑ์-ซอฟต์แวร์คลินิก-Easy Clinic-โปรแกรมคลินิก-ระบบคลินิก-ระบบจัดการคลินิก-เว็บไซต์คลินิก-โปรแกรมบริหารจัดการคลินิก-ระบบบริหารจัดการคลินิก

Stock

ระบบคลังสินค้า

สามารถจัดการสต็อกยาและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในคลินิกได้ โดยระบบจะตัดสต็อกสินค้าอัตโนมัติจากการบันทึกรายละเอียดการให้บริการแต่ละครั้ง ทําให้สามารถตรวจสอบสต็อกคงเหลือ บริหารสต็อก พร้อมออกใบสั่งซื้อสินค้า ใบรับสินค้าในตัว และยังสนับสนุนการตั้งค่าชื่อยาและวัสดุสิ้นเปลืองได้อย่างเหมาะสมกับคลินิกคุณ

จัดการคลังยา-เวชภัณฑ์-ซอฟต์แวร์คลินิก-Easy Clinic-โปรแกรมคลินิก-ระบบคลินิก-ระบบจัดการคลินิก-เว็บไซต์คลินิก-โปรแกรมบริหารจัดการคลินิก-ระบบบริหารจัดการคลินิก
อัพเดตระบบคลินิก-พัฒนาโปรแกรมคลินิก-โปรแกรมจัดการคลินิก-ระบบบริหารจัดการคลินิก-อัพเดทฟังก์ชันคลินิก-

เรามุ่งมั่นพัฒนา อย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ระบบเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด ระบบ Easy Clinic จึงมีการพัฒนาและอัพเดตระบบอย่างต่อเนื่อง

cloud-clinic-software clinic-program clinic-ความปลอดภัยระบบคลินิก-เก็บข้อมูลเว็บคลินิก

ข้อมูลถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย
ด้วย Cloud

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ที่คลาวด์เซิฟเวอร์ที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนํา

FEATURES

คุณสมบัติของระบบบริหารจัดการคลินิก Easy Clinic

 • ลงทะเบียบแบบย่อหรือเต็ม
 • ลูกค้าสามารถจองคิวได้เอง
 • จัดกลุ่มลูกค้า
 • ข้อมูลลูกค้า
 • ค้นหาประวัติ
 • บันทึกสถิติความสนใจของลูกค้า
 • รองรับการขยายสาขา
 • ไม่จำกัดจำนวนลูกค้า
 • ลูกค้าสามารถจองคิวเองได้
 • การจองคิวเฉพาะตัวของ TechEx
 • นัดหมายออนไลน์และยืนยันผ่าน E-Mail
 • ตั้งค่า Capability ของคลินิก
 • จัดการตารางงานภายใน
 • จัดคิวการตรวจ / ใช้บริการ
 • จัดการผู้ใช้ระบบ
 • กำหนดการมองเห็นของผู้เข้าใช้งาน
 • เปิด-ปิด Feature ที่ไม่จำเป็น
 • ตั้งค่าบริการได้หลายรูปแบบ
 • ข้อมูลบริการ
 • หมวดหมู่บริการ
 • กำหนดผลิตภัณฑ์ในแต่ละบริการ
 • กำหนดวัสดุสิ้นเปลือง
 • จัดการ Package/Promotion
 • ตั้งค่าผู้ให้บริการของแต่ละบริการ
 • ตั้งค่าค่ามือในแต่ละบริการ
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • หมวดหมู่/กลุ่มผลิตภัณฑ์
 • มีกลไกโปรโมชั่นได้หลายรูปแบบ
 • จัดโปรโมชั่นของการบริการและ Package
 • จัดโปรโมชั่นลดท้ายใบเสร็จ
 • จัดโปรโมชั่นตามประเภทลูกค้า
 • จัดการการเข้าถึงข้อมูลโปรโมชั่น
 • มีระบบสมาชิกและการสะสมแต้ม
 • แบ่งหมวดหมู่สินค้ารองรับทั้งผลิตภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง
 • ตรวจสอบสต๊อก (คงเหลือ+Safety Stock)
 • การปรับปรุงสต๊อก
 • ข้อมูลผู้จำหน่าย
 • ออกใบสั่งซื้อและรับสิค้าเข้าสต๊อก
 • รับชำระค่าบริการ
 • จำหน่ายผลิตภัณฑ์
 • ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • คำนวณค่ามือและบันทึกค่าใช้จ่าย
 • คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ออกเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • บันทึกจ่ายเงินผู้จำหน่าย
 • Management Dashboard
 • รายงานข้อมูลลูกค้า
 • รายงานสถิติการให้บริการ
 • รายงานประเมินผลความพึงพอใจ
 • รายงานด้านการเงิน
 • รายงานสินค้าคงเหลือ

CUSTOMIZE SOFTWARE FIT TO YOUR BUSINESS

สามารถปรับแต่ง Module จากรูปแบบเบื้องต้น ให้เข้ากับความต้องการแต่ละแผนกของคลินิก เพื่อสร้างระบบที่ตอบสนองความต้องการของคลินิกคุณอย่างแท้จริง

Contact Us

บริษัท เทคเอ็กซ์ จำกัด

429/89 หมู่บ้านพรีเมี่ยม เพลส 9 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230